Κρασσάς Νικόλαος

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γκούτζιος Βαλάντης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατσάς Γιάννης

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα