Κρασσάς Νικόλαος

Μέλος

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟΚΑΜ Α.Ε.